Trang chủ » tags »
Tình dục luôn là một đề tài được quan tâm đặc biệt vì nó mang một sứ mạng thiêng liêng là duy trì, phát triển và hoàn thiện giống nòi. Ở xã hội loài người, tình dục còn chứa đựng những khía cạnh xã hội liên quan đến các giá trị đạo đức, văn hóa, pháp luật, hôn nhân gia đình, v.v… Trong tâm thần học, thuyết phân tâm cho ...
Người ta cũng đã muốn chỉ ra một giai đoạn đặc biệt ở nam tương ứng với giai đoạn mãn kinh ở nữ. Như vậy mãn dục nam ở mức độ nào đó cũng tương tự như mãn kinh ở nữ. Nhưng ngược lại với những gì xảy ra đối với nữ, nam ở độ tuổi năm mươi không hề có vấn đề gì đối với chức năng của tinh ...