Trang chủ » tags »
Trầm cảm là một bệnh phổ biến hiện đứng hàng thứ tư trên thế giới về nguyên nhân gây ảnh hưởng lâu dài đến đời sống của người bệnh. Tới năm 2020 nó sẽ là nguyên nhân đứng hàng thứ hai. Những giai đoạn của trầm cảm nặng (Major Depression Disorder) nếu không được điều trị thường có khuynh hướng tái phát ...
Trầm cảm là một bệnh phổ biến hiện đứng hàng thứ tư trên thế giới về nguyên nhân gây ảnh hưởng lâu dài đến đời sống của người bệnh. Tới năm 2020 nó sẽ là nguyên nhân đứng hàng thứ hai. Những giai đoạn của trầm cảm nặng (Major Depression Disorder) nếu không được điều trị thường có khuynh hướng tái phát ...
Số trẻ em và thanh thiếu niên bị trầm cảm tiếp tục gia tăng, với ước lượng xấp xỉ 1 trên 20 trẻ bị bệnh này [1]. Trầm cảm và lo âu trong số trẻ em và thanh thiếu niên thường là bệnh phối hợp; ước tính khoảng 11% - 69% trẻ lo âu bị trầm cảm và 15% - 75% trẻ trầm ...